Date
04.04.2021

Վրեժխ նդրությունից դրդված` բռնա բարել են պատգամավորին…

Վրեժխ նդրությունից դրդված` Մոլդովայի խորհրդարանի պատգամավորին բռն աբարել են վեց գործարարներ, որոնք տուժել են դեմոկրատական կուսակցության կառավարման ժամանակ նրա գործողություններից, երբ քաղաքական ուժի [...]